Leuk!

Bedankt voor je interesse in edublog. Laat je e-mailadres achter en ontvang wekelijks de nieuwste publicaties over digitale transformatie in het onderwijs. De content die we maken, bevat praktisch inzetbare tips, maar ook prikkelende vraagstukken die aanzetten tot nadenken en een nieuwe kijk geven op wat er speelt in het onderwijs. Edublog is een samenwerking tussen Aerobe en IT regiebureau Expanding Visions.

Edublog thema's

De thema's waar wij over schrijven zijn gebaseerd op de actuele thema's in het onderwijs en IT.

Digitale transformatie in het onderwijs

Digitale transformatie

Nergens in Nederland is de laptop-dichtheid groter dan in een schoolklas. Het onderwijs gaat goed mee in de digitale transitie. Maar hoe zit dat met de digitale transformatie? Sluiten de werkprocessen, gedrag en manier van samenwerken al goed aan op het digitale gebruik? Wat maakt verandering succesvol? Hoe borgen we succes?
IT-koers bepalen onderwijs

Koers bepalen

Als we niet weten waar we heen willen is elke richting goed. Maar het leidt tot niets. Hoe bereiken we dat het beoogde doel wel wordt bereikt? Hoe maken we de vertaalslag van uw visie op onderwijs naar wat dit betekent voor ‘Leren met IT’? Tijd voor een strategie!
IT regisseren

IT regisseren

Het toepassen van IT in het onderwijs is veel meer dan de optelsom van computers en software. Hoe gaan we IT nu echt effectief en zinvol inzetten in het onderwijs? Succesvol toepassen van ‘Leren met IT’ moet je vooral doen: je moet het goed organiseren.
PO-klas met leerkracht

Leren zichtbaar maken

Veel leerkrachten willen het leren zichtbaar maken. Zij gaan ervan uit dat leerlingen zélf leren om te leren, onder andere door de lessen te evalueren en door te reflecteren op hun eigen werk (Visible Learning - Prof. John Hattie e.a., 2019). Maar hoe pas je de theorie toe in de dagelijkse praktijk?
leerplatform onderwijs

Open leerplatform

‘Leren met IT’. Het is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Aan de andere kant zeggen we ‘IT is een (hulp)middel en geen doel’. Met de focus op leren. Neemt niet weg dat het als hulpmiddel wel waarde moet toevoegen aan wat we willen bereiken. Een open leerplatform maakt dit mogelijk.

Een greep uit edublog artikelen

  • Te weinig personeel voor te veel banen, wat nu?
  • Succes met innoveren
  • Geen tijd voor verandering in het onderwijs
  • Hoe je grip houdt op je IT-uitgaven
    Meerjarenbegroting Thematisch denken
  • IPON vraagt om positie van bestuur en directie
  • De route naar formatief handelen met een open leerplatform